Reference

Podívejte se na případové studie, řešení energetických úspor a montážní činnosti realizované EVČ po celé republice.

Plynofikace VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

V areálu Vojenské střední a odborné školy Ministersva vnitra jsme realizovali plynofikaci a teplofikaci ve finančním rozsahu téměř 40 mil. Kč. Kotelny jsou řízeny dálkově.

Popis projektu:

V kotelnách byly použity kondenzační kotle Logamax plus GB 162 s modulačním hořákem od firmy Buderus a řídícím systémem Logamatic 4000. Kotelny byly vybaveny odpovídajícím vzduchotechnickým zařízením pro přívod spalovacího vzduchu a provětrání prostoru. Odvod spalin od instalovaných kotlů je zajištěn novými třísložkovými komíny do venkovního prostoru.V areálu kasáren byl zřízen i centrální dispečink nových kotelen.

Dodávka stavebních prací s navazujících technologických částí stavby plynofikace areálu VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové ve finančním rozsahu 39,95 mil. Kč bez DPH realizovala společnost EVČ s.r.o. jako generální dodavatel pro objednatele Armádní servisní, příspěvková organizace v období březen až září 2015.

 

3 základní fakta o projektu:

  • Doba výstavby: 03/2015 až 09/2015
  • Objednatel: Armádní servisní příspěvková organizace
  • Cena: 39,95 mil. Kč bez DPH

 

Řešení a technologie:

  • Tepelné výkony použitých kotlů: 15 až 100 kW
  • Maximální provozní přetlak: 4 bar
  • Teplotní spád: 80/60 °C
  • Normovaný stupeň využití Hs/Hi: 96,9/107,6 až 95,5/106
  • Teplotní spád: 50/30 °C
  • Normovaný stupeň využití Hs/Hi: 99,5/110,5 až 99,1/110
  • Palivo: zemní plyn (ZP)

 

Výhody zvoleného řešení:

V prostoru areálu vojenské školy byla realizována kompletní plynofikace areálu, jejíž součástí bylo také vybudování 6-ti nových kotelen, 18-ti plynových zdrojů tepla a vybudování nových otopných soustav v 7-mi objektech, které byly dříve vytápěny párou. Vytápění je nyní efektivnější a navíc úspornější než dříve.

Společnost EVČ s.r.o. při realizaci postupovala svědomitě a dbala na správné a včasné dokončení díla tak, aby byly dodrženy požadavky investora i dalších partnerů. Smluvní cena díla byla dodržena, vynucené vícepráce byly pokryty z rezervy, která nebyla dočerpána.

 

Zaujalo vás naše řešení plynofikace a teplofikace v Moravské Třebové? Kontaktujte nás pro více informací.

Zpět

Pošlete nám zprávu

Chcete vědět více? Napište nám!