Náš tým

Jsme profesionální tým odborníků ve všech profesích. Máme týmového ducha a naše práce nás baví. A proto máme dva společné cíle - vysoký odborný standard dodávaných služeb a dlouhodobé partnerství s našimi zákazníky.

Reference

Svojí práci rozumíme a děláme ji, jak nejlépe umíme. Prohlédněte si ukázkové realizace.

 kruh-komin.png

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 Ing. Václav Taubr

Ing. Václav Taubr

Předseda rady jednatelů,
generální ředitel
vaclav.taubr@evc.cz

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha (1994). Má více než 15 let zkušeností na manažerských pozicích v segmentu energetiky ve významných společnostech na českém trhu. Po ukončení studia pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. a následně ORGREZ, a.s., kde prošel různými pozicemi v oblasti energetického poradenství, inženýringu a měření. Jako ředitel Divize tepelné techniky byl v letech 2003 – 2005 zodpovědný za zpracování skupiny energetických auditů pro ČEZ. V letech 2010 – 2017 působil ve společnosti ENGIE (dříve GDF SUEZ), která je evropským lídrem v oblasti energetických služeb. V pozici ředitele obchodu byl v rámci ČR zodpovědný za obchodní aktivity a marketing, včetně rozvoje nových produktů a energetických služeb. Od května 2017 stojí v čele společnosti EVČ z ČEZ ESCO.

Vladimír Kučera

Vladimír Kučera

Místopředseda rady jednatelů,
obchodní ředitel

vladimir.kucera@evc.cz

Čerstvá posila kolektivu EVČ s.r.o., s nástupem na přelomu roku 2016 – 2017. Jako jednatel a obchodní ředitel společnosti je zodpovědný za činnost teamů marketingového, projekčního, obchodního a cenového oddělení a strategického nákupu. Od roku 1995, díky angažmá a poskytnutým možnostem u oborových leaderů, aktivně sbírá a využívá zkušenosti získané působením v oblastech TZB, MaR a energetiky.

Ing. Michal Satrapa

Ing. Michal Satrapa

Člen rady jednatelů, finanční ředitel
michal.satrapa@evc.cz

Do společnosti EVČ s.r.o. nastoupil na počátku roku 2017. Je pověřen řízením oblastí financí, personalistiky, správy IT a interního nákupu. Na pozicích finančního ředitele působí od roku 2004. 

Ing. Pavel  Ruprecht

Ing. Pavel Ruprecht

Výrobní ředitel
pavel.ruprecht@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od roku 1998, nejdříve jako asistent ředitele se zodpovědností za vedení montážní skupiny. Od roku 2000 řídil jako jednatel a ředitel dceřinnou společnost ČKD Chlazení, s.r.o. (nyní Energo Choceň, s.r.o.). Od roku 2011 již opět působí v  EVČ s.r.o. jako prokurista a obchodní ředitel. Od roku 2015 pracoval v pozici jednatele a výkonného ředitele společnosti. V současné době je jako výrobní ředitel zodpovědný za řízení úseků realizace staveb, montáží, servisu, realizace EPC projektů, EM a dále úseku měření emisí.

Delitko-lidi.png

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Petr Kořínek 

Ing. Petr Kořínek

Vedoucí úseku Obchod
petr.korinek@evc.cz

Má několikaletou praxi v poradenství v oblasti PPP a EPC projektů a finančního inženýringu. Do firmy nastoupil v roce 2013, kde působil jako obchodní manažer, od roku 2015 je v pozici Vedoucího obchodního oddělení.

 Ing. Martin Andrle

Ing. Martin Andrle

Vedoucí oddělení Příprava výroby
martin.andrle@evc.cz

V EVČ je zaměstnán od roku 1992, zpočátku jako projektant, později ve funkci vedoucího výroby OPS. V současnosti řídí několikačlenný tým zodpovědný za přípravu cenových nabídek. 


Delitko-lidi.png

PROJEKCE

Jiří Bartoň

Jiří Bartoň

Vedoucí úseku Projekce
jiri.barton@evc.cz

Do společnosti EVČ s.r.o. nastoupil v roce 1993 jako projektant, od roku 1998 působí jako Hlavní inženýr projektů. Specializuje se na energetické systémy výroby a dodávky tepla, řešení zdrojů tepla, systémů zásobování teplem a alternativních zdrojů tepla. Je zapsán v Seznamu energetických auditorů jako energetický specialista a má autorizaci ČKAIT v oboru Technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. V současné době je na pozici Vedoucího úseku Projekce zodpovědný za řízení provozu projektové složky EVČ.

Ing. František Peterka 

Ing. František Peterka

Hlavní inženýr projektů
frantisek.peterka@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od roku 1998, nejprve jako projektant, od roku 2006 zastává funkci Hlavního inženýra projektů se specializací na energetické stavby. Aktuálně řídí několikačlenný projekční tým profese strojní.

Tomáš Svoboda 

Tomáš Svoboda

Hlavní inženýr projektů
tomas.svoboda@evc.cz

Do EVČ s.r.o. nastupoval v roce 1990 na pozici projektanta profese strojní. Od roku 1999 zastává funkci Hlavního inženýra projektů.

 

Ing. Zdeněk Harvánek 

Ing. Zdeněk Harvánek

Hlavní inženýr projektů
zdenek.harvanek@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od roku 2002 jako projektant, později zodpovědný projektant. V současné době působí na pozici Hlavního inženýra projektů a pracuje především na studiích, koncepcích a přípravě EPC projektů.


Delitko-lidi.png

REALIZACE A MONTÁŽE

Ing. Ivan Vojáček

Ing. Ivan Vojáček

Vedoucí úseku Realizace staveb
ivan.vojacek@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od ledna 2012 ve funkci Vedoucího oddělení nákupu a řízení procesů, v současné době je v pozici Vedoucího úseku Realizace staveb zodpovědný za řízení a faktickou realizaci zakázek.

Ing. Michal Lochman

Ing. Michal Lochman

Vedoucí oddělení Nákup služeb
michal.lochman@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od ledna 2017 ve funkci Vedoucího oddělení nákupu služeb.

 

Delitko-lidi.png

ENERGETICKÉ SLUŽBY

Ing. Jiří Příhoda 

Ing. Jiří Příhoda

Vedoucí úseku Energetické služby
jiri.prihoda@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od roku 1995, nejprve ve funkci obchodního ředitele. V roce 2011 se stal Vedoucím úseku Energetické služby. Řídí tým pracovníků, kteří se specializují na realizaci projektů energetických úspor a provozování tepelných zdrojů.

 Milan Kroupa

Milan Kroupa

Vedoucí oddělení Provozování
milan.kroupa@evc.cz

V EVČ s.r.o. pracuje od roku 2016 na pozici Vedoucího provozování energetických projektů.


Delitko-lidi.png

SERVIS

Martin Švec 

Ing. Martin Švec

Vedoucí oddělení Servis a reklamace
martin.svec@evc.cz

V EVČ pracuje od roku 2015 jako vedoucí servisního střediska. Hlavním úkolem jeho týmu je zajištění kompletního servisu a běžné údržby všech realizovaných projektů, včetně pozáručního servisu, a vyřizování reklamací.


Delitko-lidi.png

EMISE

Jaroslav Frydrych 

Jaroslav Frydrych

Vedoucí oddělení Měření emisí
mssevc@evc.cz

V EVČ pracuje od roku 1997 jako vedoucí měření emisí, od ledna 2009 pak jako vedoucí střediska měření emisí. Vede tým se specializací na měření emisí stacionárních zdrojů, kontrolu účinnosti kotlů dle vyhlášky 276 / 2007 Sb. (v platném znění), zpracování odborných posudků  v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, zpracování rozptylových studií v souladu se zákonem o ochraně ovzduší (v rámci subdodávky), zpracování hlukových studií a měření hluku (v rámci subdodávky), zpracování provozních řádů spalovacích i technologických zdrojů v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, zpracování souhrnné provozní evidence, včetně výpočtů poplatků za znečišťování ovzduší a poradenské činnosti při řešení problematiky v oblasti ochrany ovzduší.


Delitko-lidi.png

Pošlete nám zprávu

Chcete vědět více? Napište nám!