Kariéra

Práce ve stabilní společnosti se silnou pozicí na trhu. Přesně takové zaměstnání najdete u EVČ. Podívejte se na nabídku volných míst.

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.
 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN.
 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech.
 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů.
 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.
 • Zajištění prohlídek v rámci přípravy CN, předání/doručení CN při „otvírání obálek“.
 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli).
 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb.
 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace).
 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.
VÍCE

OBCHODNÍ MANAŽER(KA) (seniorní obchodně-technická pozice)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání realizačních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku.
 • Odpovědnost za svěřený region a zákazníky.
 • Odpovědnost za splnění delegované části obchodního plánu společnosti.
 • Samostatné vedení obchodních jednání a development obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).
 • Spolupráce na stanovení obchodní strategie, management nabídkového teamu.
 • Zodpovědnost za jakost zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím supportu ostatních středisek spol.)
 • Celková koordinace přípravy projektu. Aktivní spolupráce s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací).
 • Příprava návrhu technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky.
 • Koordinace činností s kolegy z mateřské společnosti a sesterskými společnostmi skupiny ČEZ ESCO.
 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery.
 • Návrhy harmonogramu projektu, financování dodavatelského systému.
 • Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik spojených s obchodními příležitostmí, resp. obchodním případem.
VÍCE

STAVBYVEDOUCÍ (s TZB autorizací, pro oblast severní a západní Čechy)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.
 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.
 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.
 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky.
 • Řízení podřízených.
 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.
 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.
 • Dodržování ISO.
VÍCE

HLAVNÍ INŽENÝR(KA) PROJEKTU - HIP

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Výkon funkce generálního projektanta v plném rozsahu při zpracování projektové dokumentace.
 • Výkon autorského dozoru při realizaci stavby až do jejího ukončení.
 • Metodické řízení pracovníků ve funkcích zodpovědných a vedoucích projektantů.
 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání projekčních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na TZB.
 • Zpracovávání koncepčních studií, spolupráce s orgány státní správy.
 • Komplexní řešení přípravné a projektové dokumentace složitých staveb.
 • Zajišťování koordinace jednotlivých profesí na projektu, zajišťování kooperací projektových prací včetně předávání podkladů.
 • Příprava podílů projektových výkonů – adjustace.
 • Spolupráce při tvorbě nabídek na projektové a dodávkové akce.
 • Aktivní spolupráce s  cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací).
 • Zodpovědnost za sestavení, správnost a úplnost podkladů pro návrhy SOD na projektové práce a dodávkové akce.
 • Zpracování studií proveditelnosti, koordinačních situací, průvodních a souhrnných technických zpráv.
 • Spolupráce s hlavním stavbyvedoucím na tvorbě systému projektového řízení stavby (příprava subdodavatelských smluv).
 • Zodpovědnost za komplexnost a kvalitu přebíraných podkladů; za komplexnost, úplnost a kvalitu zpracovávané projektové dokumentace.
 • Zodpovědnost za výkon inženýrských činnosti k dosažení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zapracování podmínek do projektové dokumentace, odsouhlasení PD s investorem a dodavatelem; za splnění termínu projektových akcí.
 • Ze zákona nese zodpovědnost za zpracování dokumentace dle platných norem a předpisů.
 • Spoluzodpovědnost za čerpání finančních prostředků na zakázku.
 • Aktivní učast na poradách střediska.
VÍCE

PROJEKTANT(KA) ELEKTRO + MĚŘENÍ A REGULACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy technického řešení technologické elektroinstalace NN.
 • Návrhy technického řešení systému řízení, výběr a konfigurace řídicího systému.
 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD.
 • Autorský dozor při realizaci.
 • Zpracování podkladů pro energetický audit v části elektro.
 • Spolupráce při přípravě projektů a nabídek.
VÍCE

PROJEKTANT(KA) ÚT

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

 • Návrhy topných systémů stavebních objektů, zdrojů tepla a rozvodů tepla.
 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD.
 • Autorský dozor při realizaci díla.
 • Spolupráce při přípravě projektů a cenových nabídek projektových prací.
VÍCE

SENIOR PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Koordinace a metodické vedení a rozvoj týmu přípravy výroby (cenové oddělení).
 • Stanovování priorit u svěřených projektů, delegování činností a odpovědností v týmu.
 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN.
 • Spolupráce na technickém řešení a stanovení cenové strategie zakázky.
 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.
 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech.
 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů.
 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.
 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace).
 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli).
 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb.
 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.
 • Zajišťování profesního a dovednostního rozvoje kolegů.
 • Spolupráce na vytváření a realizaci firemních strategií.
 • Sledování zákonných změn a jejich implementace do firemních procesů.
VÍCE

SERVISNÍ TECHNIK

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění oprav, údržby a servisní činnosti energetických zařízení, topných systémů, zdrojů tepla, tepelných a vodovodních zařízení, kotelen a výměníkových stanic.
 • Organizace drobnějších reklamací – návrh řešení, objednání subdodavatelských prací a zajištění s tím související administrativy včetně zadávání údajů do systému RSV. 
 • Optimalizace chodu energetických zařízení.
 • Servis, údržba a seřízení čerpadel.
 • Plnění systémů upravenou vodou.
 • Kontrola složení topné vody a zajištění chemické úpravy.
 • Účast při předávání staveb.
VÍCE

Pošlete nám zprávu

Chcete vědět více? Napište nám!