Kariéra

Práce ve stabilní společnosti se silnou pozicí na trhu. Přesně takové zaměstnání najdete u EVČ. Podívejte se na nabídku volných míst.

OBCHODNÍ MANAŽER (SENIORSKÁ OBCHODNĚ TECHNICKÁ POZICE)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na získávání příležitostí a obchodních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku.
 • Vyhodnocení vhodnosti zakázky pro společnost.
 • Samostatné vedení obchodních jednání a obchodního případu od námětu k předání díla klientovi.
 • Zodpovědnost za zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její technické části, spolupráce s úsekem projekce, koordinace činností se sesterskými společnostmi skupiny ČEZ.
 • Aktivní spolupráce s cenovým oddělením na zpracování cenové nabídky a kalkulace.
 • Celková koordinace přípravy projektu.
 • Příprava návrhu technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky.
 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery.
 • Návrh harmonogramu projektu, financování dodavatelského systému.
 • Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik spojených s obchodní příležitostí, resp. obchodním případem.
VÍCE

STAVBYVEDOUCÍ (TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.
 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.
 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.
 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky.
 • Řízení podřízených.
 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.
 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.
 • Dodržování ISO.
VÍCE

PROJEKTOVÝ MANAŽER REALIZACE (pro oblast Česko)

Manažer projektu zodpovídá za organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.
 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu.
 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.
 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu.
 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu.
 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu.
 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností.
 • Řízení změn v projektu.
 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.
 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu.
 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
VÍCE

PROJEKTOVÝ MANAŽER REALIZACE (pro oblast Polsko)

Manažer projektu zodpovídá za organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.
 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu.
 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.
 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu.
 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu.
 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu.
 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností.
 • Řízení změn v projektu.
 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.
 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu.
 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
VÍCE

KONSTRUKTÉR ÚT

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

 • Návrhy topných systémů stavebních objektů, zdrojů tepla a rozvodů tepla.
 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD.
 • Autorský dozor při realizaci díla.
 • Spolupráce při přípravě projektů a cenových nabídek projektových prací.
VÍCE

PROJEKTANT ÚT

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy topných systémů stavebních objektů, zdrojů tepla a rozvodů tepla.
 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD.
 • Autorský dozor při realizaci díla.
 • Spolupráce při přípravě projektů a cenových nabídek projektových prací.
VÍCE

PROJEKTANT ELEKTRO + MĚŘENÍ A REGULACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy technického řešení technologické elektroinstalace NN.
 • Návrhy technického řešení systému řízení, výběr a konfigurace řídicího systému.
 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD.
 • Autorský dozor při realizaci.
 • Zpracování podkladů pro energetický audit v části elektro.
 • Spolupráce při přípravě projektů a nabídek.
VÍCE

MANAŽER PŘÍPRAVY PROJEKTŮ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na získávání příležitostí a obchodních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku.
 • Vyhodnocení vhodnosti zakázky pro společnost.
 • Spolupráce na strategii obchodního úseku.
 • Samostatné vedení obchodních jednání a obchodního případu od námětu k předání díla klientovi.
 • Zodpovědnost za zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její technické části, spolupráce s úsekem projekce, koordinace činností se sesterskými společnostmi skupiny ČEZ.
 • Aktivní spolupráce s cenovým oddělením na zpracování cenové nabídky a kalkulace.
 • Celková koordinace přípravy projektu.
 • Příprava návrhu technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky.
 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery.
 • Návrh harmonogramu projektu, financování dodavatelského systému.
 • Identifikace, analýza a vyhodn. rizik spojených s obchodní příležitostí, resp. obchodním případem.
VÍCE

ROZPOČTÁŘ / ROZPOČTÁŘKA

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů, kalkulace v programu KROS.
 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.
 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou.
 • Účast na jednání s klienty.
 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.
VÍCE

Pošlete nám zprávu

Chcete vědět více? Napište nám!